Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Selim Sırrı Paşa Kimdir?

Selim Sırrı Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (Yanya 1800-Belgrad 1847). Tepedelenli Ali Paşazade Veliyüddin Paşanın oğlu.

İstanbul’a geldi (1822). Erzurum valisi ve Şark seraskeri Rauf Paşanın yanında çalıştı. İstanbul’a dönünce, hacegânlık rütbesi verilerek maaş bağlandı. Anadolu’da ve Rumeli’de voyvodalık ve mütesellindik yaptı. 1829’da Maliye tezkireciliğine getirildi.

Feshane nazırlığı, İzmir muhassıllığı yaptı (1839). Beyrut ve Vidin’de çeşitli görevlerde bulundu. Tekrar Erzurum’da defterdarlık yaptı (1845). Muhasebei Maliye meclisi azalığına, 1846’da da ûlâ sınıfı evveli rütbesiyle Ayvalık kaymakamlığına tayin edildi. Vezaret rütbesiyle Belgrad muhafızı oldu (1847).

Bir yanıt yazın