Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Semender Nedir,Nasıl Yaşar | Ansiklopedik Bilgi |

Semender nedir hangi gruba girer,Semender nedir ne anlama gelir,Semender türü nedir,Semender ne yer,Semender Nedir,Nasıl Yaşar (yun. salamandra > fars. semender). Zool. Kuyruklular sınıfından, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu amfibyum. (Karada yaşayanlarına kara semenderi, suda yaşayanlarına su semenderi denir.)

Kara Semenderi Özellikleri

Kara semenderleri yavaş hareket eden, nemli ve karanlık yerlerde barınan küçük hayvanlardır; böceklerle, küçük kurtlarla v.b. beslenir. Bunlarda gövde kalın, kuyruk silindirimsidir.

Semender Nedir, Nasıl Yaşar
Semender (yun. salamandra > fars. semender). Zool. Kuyruklular sınıfından, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu amfibyum

Dişi semender dört bacağı belirgin yavrular dünyaya getirir.

Benekli semender’in (Salamandra salamandra) boyu 25 sm’yi bulur.

Derisi siyah, üzeri yer yer sarı ve turuncu beneklidir.

Nemli ormanlarda, özellikle dağlık yerlerde yaygındır; evlerin bodrumlarında bile görülür.

Siyah semender’in (S. atra) boyu benekli semenderin ancak yarısı kadardır; simsiyah olan bu semender Alp dağlarının yüksek kesimlerinde bulunur; buna alp semenderi de denir.

Benekli semenderin yavruları dış solungaçlarıyla doğduğu ve gelişimini suda tamamlamak zorunda olduğu halde, siyah semenderin yavruları dünyaya tam gelişmiş olarak gelir.

Bununla beraber, çevre sıcaklığını değiştirmek suretiyle bütün türlerin gebelik ve doğurma tarzını deneysel olarak değiştirmek mümkündür.

Semender zararsız bir hayvandır; fakat derisinin çıkardığı sümüksü madde son derece zehirlidir.

Eskiden bunların ateşte yaşayabileceğine ve daha da canlılık göstereceğine inanılırdı.

Su Semenderi Özellikleri

Semender Nedir Nasıl Yaşar

Su semenderleri, Kuzey yarım kürede, göllerde yaşayan küçük uzun gövdeli, kürek gibi yassı kuyruklu iki yaşayışlı hayvanlardır.

Bataklıklardan ve göllerden asla ayrılmaz, buralarda kurtçuk, böcek ve küçük kabuklularla beslenir.

Soğuk mevsimde sudan çıkar, toprağın veya taşların altına, duvarlardaki deliklere girer, ilkbahara kadar uyuşuk halde kalır.

İlkbaharda bunlarda eşeysel bir ikişekillilik görülür; dişi semender sönük renkli kaldığı halde erkek semender çeşitli parlak renklere bürünür; sırtında ve kuyruğunda çoğu zaman ibiğe benzer çıkıntılar, parmaklarının arasında perde v.b. belirir, üreme mevsimi sona erince bu süsler de yavaş yavaş kaybolur.

Su semenderleri daima yumurtlamak suretiyle yavru yapar.

Su semenderlerinin yirmi kadar türü vardır.

En güzelleri benekli su semenderi (Triton marmoratus), taraklı su semenderi (T. cristatus) ve dağ su semenderi’dir. (T. Alpestris); perdeayaklı su semenderi (T. palmatus) ile bayağı su semenderi’nde (T. vulgaris) mevsim süsleri önemsizdir.

Taraklı su semenderine İstanbul’da bostan kuyularında rastlanır; boyu 10 sm kadardır.

Su semenderlerinin bir başka cinsi de gizlisolungaçlıgillerden olan ve A. B. D.’nin güneyindeki akarsularda yaşayan gizli solungaçlı su semenderi’dir (cryptobranchus alleganiensis); boyu 30-40 sm’yi bulan bu semender oldukça yırtıcıdır.

Nehirdeki akarsularda yaşayan gizli solungaçlı su semenderi’dir (cryptobranchus alleganiensis); boyu 30-40 sm’yi bulan bu semender oldukça yırtıcıdır.

Semender Mitoloji

İran mitolojisine göre ateşten yaratılan ve ateşte yaşayan hayvan.

İran ve türk edebiyatında adı çok geçen Semender NedirNasıl Yaşar 1semender’in, kertenkele cinsinden bir hayvan olduğu kabul edilirdi.

Soğuk bir hayvan olduğu için ateşi söndürebileceği sanılırdı.

Eskiden özellikle İran’da ateş ve ocakla ilgili eşya üzerine semender resmi yapılırdı.

Semenderle ilgili masal motifleri eski çok tanrıcı dinlerden kalmadır.

Türk edebiyatına İran’dan geçen bir motif, ateşe tapan İran halkı tarafından geliştirildi, sonra bir edebiyat kavramı olarak yayıldı.

Bir yanıt yazın