Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Şems Nedir,Ne Demek | Ansiklopedik Bilgi |

Şems Nedir,Güneş. Şems-i furuzan (şems-i münir, şems-i rahşan veya şems-i dırahşan). parlak güneş.

Şems suresi, Kur’an’ın XCI. suresi.

Şemsi cemal, türk musikisinde birkaç yüzyıllık birleşik makamlardan biri. (Bugüne kalmış örneği yoktur.)

Bir ışık kaynağı olarak zevahir (görünüş) alanına çıkan Tanrı’nın adı. (Tanrı sınırsız, sonsuz bir nurdur.

Bütün varlık evrenini kuşatır; fakat maddi olarak görünmez.

Onun görünüş alanına çıkışı [tecelli edişi] nur denen ışık niteliğinde olur.) Şemsi münir, Tanrı’nın parlayan, bütün evreni aydınlatan nuru.

Bazı mutasavvıflara göre Tanrı’nın kendisi de şemsi münir dir.

Dünyaya aydınlık saçan güneş onun sonsuzluk ülkesinden sonlu ve geçici olan aleme vuran bir yansımasıdır.

Mutasavvıflar sevgiliye de şemsi münir derler.

Ancak bu sevgiliden de Tanrı varlığını, Tanrı’ya karşı duyulan derin bağlılığını anlarlar.

Bir yanıt yazın