Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Şemseddin Ahmed Eflaki Kimdir | Biyografi |

Şemseddin Ahmed Eflaki Türk yazarı (1291 ?-1360).

Şemseddin Ahmed Eflaki Hayatı

Bedreddin-i Tebrizî’den ders gördü.

Zamanının birçok ilmini öğrendi, özellikle yıldızlar ilminde (felekiyat) büyük bir ün sağladığı için halk arasında Eflâkî mahlâsı ile tanındı.

Birçok seyahat yaptı.

Moğol hükümdarlarından Keygatu’nun Konya’ya geldiği sırada (1291), Sultan Veled’i ziyaret etti, sonra oğlu Ulu Arif Çelebi’ye intisap ettiği için Arifî diye anıldı.

Hilâfet alarak uzun yıllar mesnevîhanlık yaptı.

Eserleri: Türkçe Şiirleri (Veled Izbudak yayını), Menâkıb-ül-Ârifin adlı farsça eserinde Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin etrafında bulunanların hayat hikâyeleri yer alır (basımı: 1959-1961).

Eser Türkçe’ye ve batı dillerine de çevrildi.

Bir yanıt yazın