Şemseddin Sivasi Kimdir,Hayatı,Eserleri

Şemseddin Sivasi Kimdir,Halvetiyenin kollarından Şemsiye tarikatının kurucusu (? 1520-Sıvas 1597).

Şemseddin Sivasi Hayatı

Küçük yaşta Amasya’ya giderek Amasyalı Muslihiddin ve Şirvanlı Mecdüddin’e kapılandı.

İstanbul’da medrese öğrenimi gördü. Sahn müderrisliğine kadar yükseldi. Hacca gitti, tekrar İstanbul’a geldi. Tasavvuf inancına bağlandı.

Eğri seferinde bulundu. Din ve tasavvuf konularında çalıştı. Daha çok hanefi mezhebiyle ilgili konular üstünde durdu. Edebiyatla uğraştı. Şiirleri kuru ve zahidanedir. Hayatının son yıllarında Sivas’a yerleşti.

Şemseddin Sivasi Eserleri

 • Menakıb-ı Çeharfyar-i Güzin (Dört Seçkin Dostun Menkıbeleri)
 • Mevlid
 • Süleymâniye
 • İbret-nümâ
 • Gülşen âbâd
 • Mevlid
 • Heşt-behîşt
 • Mir’âtu’l-ahlâk
 • Menâsik-i Hac
 • Dîvân
 • Terceme-i Kaside-i Bürde
 • Şerh-i gazeliyyât-ı Sultan Murâd-ı Salis
 • Menâkıb-ı İmâm-ı Azam

Bir cevap yazın