Seraskerlik Nedir,Makamı,Rütbesi

Seraskerlik Nedir,Makamı,Rütbesi ,Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan (1826) sonra kurulan Asakiri Mansurei Muhammediye ordusunun kumandanı.

Seraskerlik Beratı

Serdarıekrem unva-nıyle sefere çıkacak olan sadrazama ve serasker olarak sefere katılacak vezirlere verilen ferman.

1845’e kadar seraskerler ek bir görev olarak İstanbul’un zabıta işlerinden ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri almaktan da sorumluydu. Seraskerlerin ilk makamı ağa kapısıydı. 1836 Yılında şimdi üniversite merkez binasının yerinde bulunan eski saray seraskerlik makamı oldu.

İkinci Meşrutiyetten (1908) sonra seraskerlere harbiye nazırı adı verildi.

Osmanlıda Seraskerler

1826-1908 Arasında görev yapan seraskerler

 • Ağa Hüseyin Paşa (mayıs 1826 – nisan 1827)
 • Mehmed Hüsrev Paşa (nisan 1827 – eylül 1836)
 • Halil Rifat Paşa (Damat) [eylül 1836 – mart 1938]
 • Said Paşa (Damat) [mart 1838 – temmuz 1839]
 • Halil Rifat Paşa (temmuz 1839 – mayıs 1840, 2. defa)
 • Nuri Paşa (Sırkatibi) [mayıs 1840 – ocak 1843]
 • Hasan Rıza Paşa (eylül 1843 – ağustos 1845)
 • Süleyman Refet Paşa (ağustos 1845 – ocak 1846)
 • Mehmed Hüsrev Paşa (ocak 1846 – aralık 1846, 2. defa)
 • Mehmed Said Paşa (Damat) [ocak 1846 – mayıs 1848]
 • Hasan Rıza Paşa (mayıs 1848 – mart 1849, 2. defa)
 • Mehmed Ali Paşa (mart 1849 – mayıs 1851)
 • Mehmed Rüştü Paşa (Mütercim) [mayıs 1851 – mayıs 1853]
 • Mehmed Ali Paşa (Damat) [mayıs 1853 – şubat 1854, 2. defa]
 • Hasan Rıza Paşa (şubal 1854-haziran 1855, 3. defa)
 • Mehmed Rüştü Paşa (Mütercim) [haziran 1855-kasım 1856, 2. defa]
 • Hasan Rıza Paşa (kasım 1856-ağustos 1857, 4. defa)
 • Kamil Paşa (Mühendis) [ağustos 1857 – eylül 1857]
 • Mehmed Rüştü Paşa (Mütercim) [eylül 1853 – şubat 1854] 2. defa
 • Hasan Rıza Paşa (şubat 1854-haziran 1855) 3. defa)
 • Mehmed Namık Paşa (haziran 1861-eylül 1861)
 • Mehmed Rüştü Paşa (Mütercim) [eylül 1861-ocak 1862, 4. defa]
 • Reşid Paşa (Hacı) [ocak 1862-şubat 1862]
 • Mehmed Fuad Paşa (Keçecizade) [şubat 1862-haziran 1866]
 • Hasan Rıza Paşa (haziran 1866-şubat 1867, 6. defa)
 • Mehmed Rüştü Paşa (Mütercim) [şubat 1867-şubat 1868, 5. defa]
 • Mehmed Namık Paşa (şubat 1868-şubat 1869, 2. defa)
 • Hüseyin Avni Paşa (şubat 1868-eylül 1871)
 • Ahmed Esad Paşa (eylül 1871-ocak 1872)
 • Abdülkerim Nadir Paşa (ocak 1872-nisan 1872)
 • Mustafa Sıtkı Paşa (Fosfor) [nisan 1872 – ekim 1872]
 • Mehmed Paşa (ağustos 1872-ekim 1872)
 • Ahmed Esad Paşa (ekim 1872-şubat 1873,2. defa)
 • Hüseyin Avni Paşa (şubat 1873-nisan 1875, 2. defa)
 • Ali Saib Paşa (nisan 1875-ağustos 1875)
 • Hüseyin Avni Paşa (ağustos 1875-ekim 1875, 3. defa)
 • Hasan Rıza Paşa (ekim 1875-kasım 1875, 7. defa)
 • Namık Paşa (kasım 1875-ocak 1876)
 • Hasan Rıza Paşa (ocak 1876-nisan 1876, 8. defa)
 • Derviş Mehmed Paşa (nisan 1876-mayıs 1876)
 • Abdülkerim Nadir Paşa (mayıs 1876, 2. defa)
 • Hüseyin Avni Paşa (mayıs 1876-temmuz 1876, 4. defa)
 • Abdülkerim Nadir Paşa (temmuz 1876-eylül 1876,3. defa)
 • Mehmed Redif Paşa (eylül 1876-ağustos 1877)
 • Mehmed Rauf Paşa (aralık 1877-nisan 1878)
 • Mehmed izzet Paşa (nisan 1878-mayıs 1878)
 • Mahmud Paşa (Damat) [mayıs 1878-haziran 1878]
 • Mustafa Sıtkı Paşa (Fosfor) [haziran 1878-aralık 1878, 2. defa]
 • Osman Nuri Paşa (Gazi) [aralık 1878-temmuz 1880]
 • Hüseyin Hüsnü Paşa (temmuz 1880-ocak 1881)
 • Osman Nuri Paşa (Gazi) [ocak 1881-aralık 1882,2. defa]
 • Hüseyin Hüsnü Paşa (aralık 1882-ocak 1883, 2. defa)
 • Osman Nuri Paşa (Gazi) [ocak 1883-eylül 1885, 3. defa]
 • Ali Saib Paşa (eylül 1885-ağustos 1891, 2. defa)
 • Osman Nuri Paşa (ağustos 1891-eylül 1891,4. defa)
 • Mehmed Rıza Paşa (eylül 1891-temmuz 1908)

Bir cevap yazın