Serdarı Ekrem Kime Denir

Serdarı Ekrem Kime Denir,Padişah sefere katılmadığı zaman ordu baş kumandanlığına getirilen sadrazama verilen unvan.

Serdarı ekrem’lerin yetkileri serdarlardan daha geniş olurdu.

Tersane ve darphane görevlerinin dışında İstanbul’daki bütün büyük görevliler ordu ile birlikte gider ve İstanbul’da vekillerini bırakırlardı.

Bütün eyalet valileri de serdarı ekreme katılırlardı.

İstanbul’daki Divanı Hümayun kayıtlarıyla azil ve tayinlerin yazıldığı defterler de orduyla birlikte götürülürdü.

Sefer sırasında bütün tayin, azil, sürgün ve idamlar serdarı ekremin emriyle padişaha sorulmadan yapılırdı.

Bir cevap yazın