Şerefe Nedir,Kısaca

Şerefe Nedir,Kısaca Minerallerde gövdeyi çepeçevre dolaşan, kenarları korkuluktu, ezan okumaya mahsus yer.

Şerefe’ler minare gövdelerinin bitiminde, gövdeden bir insanın dolaşabileceği kadar taşkınlıkta yapılır.

Bir korkulukla çevrelenir. Korkuluklar caminin yapıldığı devrin üslubuna göre oymalı taş parmaklıklar şeklindedir.

Şerefenin gövdeyle birleştiği kısım mukamaslarla süslüdür.

Minarelerde şerefe sayısı caminin önemine göre değişir.

Şerefeye cami içinden minareye açılan bir kapıya bağlı döner merdivenle çıkılır.

Şerefe sayısının farklı olduğu camilerde her şerefeye ayrı merdivenle çıkılır.

Bir cevap yazın