Şerif Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı

Şerif Mehmed Paşa İran’dan İstanbul’a gelerek Maliye’ye girdi.

Başdefterdar oldu (1589).

Azledildi. İkinci defa başdefterdar (1595), sonra Mısır valisi, daha sonra kubbe veziri oldu.

Revan (Erivan) beylerbeyi iken Safevilere karşı başarı gösterdi (1604). Revan kalesi düştükten sonra Safeviler tarafından esir edildi.

İran’a götürüldü. ölünceye kadar Meşhed’de imam Ali Rıza türbesinde yaşadı.

Bir cevap yazın