Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi

Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi Seyyid, Şerifzâde, Topal (1759-1811) Osmanlı şeyhülislâmlarından.

Genç yaşta Galata mevleviyetini aldı (1783).

Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi
Şerifzade Mehmet Ataullah Efendi Seyyid, Şerifzâde, Topal (1759-1811) Osmanlı şeyhülislâmlarından.

Edirne (1789) ve Mekke’de (1791) kadılık yaptı.

İstanbul Kadılığına getirildi ve nakibü’l-eşrif oldu (1793).

Rumeli Kazaskerliği payesini aldı (1800).

Dört yıl sonra fiilen Rumeli Kazaskerliği’ne getirildi.

Birinci defa olarak 14 Ekim 1806 tarihince Şeyhülislam tayin oldu.

İlk meşihat suresi 13 Temmuz 1807 tarihine kadar 7 ay 29 gündür.

Azline Kabakçı Mustafa vak’ası sebep oldu.

Ancak görevden ayrılışı sadece bir gün sürdü ve 14 Temmuz 1807 tarihinde ikinci defa şeyhülislamlık makamına getirildi.

İkinci meşihati 21 Temmuz 1808 tarihine kadar 1 yıl 8 gündür.

İstanbul’a giren Alemdar Mustafa Paşa’nın arzusu üzerine azledildi.

Önce Bebek’teki yalısının inzivaya çekildi.

Sonra Bulgaristan da Kızanlık’a sürüldü.

Burada 1810 yılına kadar kaldı.

Arpalığı olan Güzelhisar’a gitti ve orada öldü.

Ataullah Mehmed Efendi’nin din bilgilerine dair risaleleri haşiyeleri vardır.

Bir cevap yazın