Serpme ile Balık Avı Teknikleri,Nasıl Yapılır | Balık Avı |

Serpme ile Balık Avı Teknikleri,Saçma, derin sulara atılan bir araçtır.

Dibe çabuk inmesi gerekir.

Bu sebeple aracın eteğindeki kurşun yakasına kurşunlar biraz sıkça sıralanmıştır.

Kurşunların ağırlığı ortalama 40 gramdır.

Tabii bu ağırlık, saçmanın küçüklüğü ve büyüklüğüne göre, 25 – 60 gram arasında oynar.

Serpme ile balık avı nasıl yapılır

Saçmaların donanımı genellikle çarmıhlıdır.

Çarmıh, saçmanın etek kısmına belirli aralıklarla bağlanan sağlam ince iplerin saçmanın tepesindeki delikten çıkarak bir iki karış sonra kalınca sağlam ipte son bulan donanımdır.

İstenilen yere atılan saçma, dibi bulduktan sonra, amatör, elindeki kalın ipi yavaş yavaş ve sarsarak çeker.

Bu suretle, kurşun yakasının dipten kalkmadan büzülüp toplanmasını çarmıh ipleriyle sağlar.

Çarmıh, saçmayı iç taraftan topladığı için kurşunlar ortada bir araya gelerek balığın dışarı çıkmasına engel olur.

Daha sonra çarmıh iplerinin çekilmesiyle kurşunlar üst deliğin iç ağzında toplanınca saçma bir torba olur ve balıklar da bu torbada kalırlar.

Saçma, çok tecrübeli amatörlerin kullanacağı bir av aracıdır.

Saçmanın büyük kısmı muntazam şekilde sol omuz üzerinde toplanır, gayet az kısmı da sağ kol üzerine alınır.

Asıl hüner bundan sonradır.

Sağ eldeki saçma kısmı öylesine savrulmalıdır ki sol omuzdaki kısmı rahat alabilsin.

Bütün maharet savrulan saçmanın etek kısmını bir şemsiye gibi açtırabilmektir.

Saçmalar, kefal, karagöz, levrek gibi büyük balıkların yuvalandığı yerlere atıldığı zaman 50-100 kilo balık alındığı çok görülmüştür.

Bu tür balıklar çok kere batmış gemi enkazlarının içinde ve etrafında kümelenirler.

Öyle saçma atan ustalar vardır ki buralarda avlandıkları zaman ağlarını enkaza taktırmadan balığı alırlar.

Derin sularda da geçerli olmakla beraber, saçma az derin sularda atıldığı zaman kurşunların suya çok yumuşak düşmesi gerekir.

Su, nakil olduğu için, suya vuran kurşunların sesi balığı olduğu yerden kaçırabilir.

Serpme Balık Ağı Nasıl Kullanılır

Serpme, saçmadan daha ufaktır. Gözleri çok küçüktür.

Serpmelerde çarmıh yerine kurşun yakasının iç tarafında çepeçevre bir torba vardır.

Serpme dibe oturduğu zaman kurşunlar dipte sürünecek şekilde ağır ağır sürtülerek çekileceğinden balıklar çareyi torbaya girmekte bulur ve yakalanırlar.

Serpmeler daha çok sığ denizlerde, göl ve derelerle, dere ağızlarında kullanılır.

Serpmenin atılışı saçmanın aynı olmakla beraber ona oranla daha kolaydır.

Kıyıdan olduğu kadar sandaldan da kullanılır.

Saçma ve serpmeyi iyi kullanamamanın cilveleri de vardır.

Düzgün atamayıp balığı kaçıranlardan başka serpmesiyle beraber denize düşenler çok görülmüştür.

Kör göz denecek kadar ufak gözlü serpmelerle fevkalade güzel hamsi avı yapılır.

Bir cevap yazın