Server Paşa Kimdir,Hayatı

Server Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (İstanbul 1821 – 1886).

Server Paşa Hayatı

Hariciye Mektubi kaleminden yetişti.

Elçilik katipliği ve maslahatgüzarlık yaptı.

Hariciye mektupçusu, ticaret müsteşarı, Altıncı Belediye dairesi müdürü, İstanbul şehremini (1867-1870), hariciye müsteşarı ve hariciye nazırı (1872) oldu.

Paris elçiliğine tayin edildi (1873).

Sonra, Şurayı Devlet Nafıa dairesi reisliğine getirildi.

Nafıa nazırı (iki defa), Şurayı Devlet reisi, Ayan reisi, ikinci defa hariciye nazın (1877) oldu.

Kızanlık’ta Serasker Namık paşa ile birlikte Ruslarla mütareke yapmaya gönderildi (1878).

Daha sonra ticaret, dahiliye ve 1886’da adliye nazırı oldu.

Adliye Nazırlığı görevi sırasında vefat etti ve II. Mahmut Türbesi bahçesine defnedildi.

Bir cevap yazın