Servet i Fünun Dergisi

Servet i Fünun Dergisi,Edebiyatı’Cedide akımının yayın organı olarak tanınan dergi.

Ahmed İhsan (Tokgöz) tarafından Servet gazetesinin haftalık yayımı olarak çıkarıldı (27 mart 1891).

Servet i Fünun Dergisi Yazarları

Servet i Fünun Dergisi
Servet i Fünun Dergisi,Edebiyatı’Cedide akımının yayın organı olarak tanınan dergi.

Fen ve tıp yazılarına, eğlendirici konulara geniş yer verdi, özenle basılmış resimleriyle dikkati çekti.

İlk 253 sayısında edebiyatla ilgili olarak Nabizade Nazım, Ahmed Rasim, Halit Ziya (Uşaklıgil), İsmail Safa v.d.nin yazıları; Georges Ohnet, Paul Bourget v.d.den tercümeler yer aldı.

Recaizade Ekrem ve yeni edebiyat taraftarlarının Malumat dergisi çevresinde toplanan yazarlarla giriştiği tartışmalar sırasında Servet-i Fünun, Recaizade Ekrem’in tavsiyesiyle Tevfik Fikret’in yönetimine geçti (1896).

Recaizade Ekrem’in Araba Sevdası (258-291. sayılar) romanıyla Edebiyatı Cedide akımının başlıca eserlerinden Halit Ziya’nın (Uşaklıgil) Mai ve Siyah (273-317. sayılar) ve Aşkı Memnu’su (413-479. sayılar) v.d. bu dergide tefrika edildi.

Hüseyin Cahid (Yalçın), Cenab Şahabeddin, Mehmet Rauf, Ahmed Şuayib v.d. yazarların yazılan sürekli olarak yayımlandı.

Servet-i Fünun Dergisinin Kapatılması

Tevfik Fikret, Ahmed İhsan ile anlaşmazlığa düşünce, derginin yönetimine Hüseyin Cahid getirildi.

Fakat dergi, Fikret’in düzenlediği biçimde kaldı.

553. Sayıda Hüseyin Cahid’in Fransızcadan çevirdiği «Edebiyat ve Hukuk» adlı makalenin saraya jurnal edilmesi üzerine dergi kapatıldı (3 ekim 1901)«.

Makalede, o sıralarda yasak konulardan sayılan Büyük Fransız devriminden söz ediliyordu.

22 Kasım 1901’de dergi tekrar çıkarılmaya başlandı.

Fakat aşırı ölçüde kuşkuya kapılan saray, edebiyat yayınlarını yasakladığı için, «fenni müsahabeler», arıcılık, yemeklerdeki kalori miktarı gibi konularla yetinildi.

Bundan sonra, aralıklı olarak, Ahmed ihsan’m ölümüne kadar çıktı.

Bir aralık adı Uyanış’a çevrikliyse de çok geçmeden yine Servet-i Fünun adına dönüldü.

II. Meşrutiyetin ilanından sonra ve Birinci Dünya savaşı başlarında iki kere günlük olarak da çıkan Servet-i Fünun 28 mart 1940’ta 50. yıl dönümü sayısını yayımladı (2275. sayı).

Bir cevap yazın