Sevde Binti Zem’a Hayatı

Sevde Binti Zem’a Hayatı, Hz. Muhammed’in ikinci karısı (öl. 653), Kureyş kabilesinden.

Annesi İslamlığı ilk kabul edenlerdendi ve Kureyş kabilesinin baskısı yüzünden Habeşistan’a göç etti.

Sevde önce amcasının oğluyla evlendi.

Kocası Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden önce öldü.

Hatice’nin ölümünden sonra Hz. Muhammed ile evlendi.

Hicret’in ilk yılında Medine’ye gitti.

Hz. Muhammed’in ölümünden sonraki hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.

Halife Ömer zamanında Hz. Muhammed’in hanımlarına ayrılan tahsisattan maaş ve Hayber’in gelirinden hisse aldığı biliniyor.

Sevde binti Zama’nın Hz. Muhammed’den çocuğu olmadı.

Bir cevap yazın