Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Şevket Süreyya Aydemir Kimdir,Hayatı

 

Şevket Süreyya Aydemir Biyografi, Şevket Süreyya Aydemir Eserleri, Şevket Süreyya Aydemir Hayatı,Şevket Süreyya Aydemir Kimdir (1897-1976)- Yazar ve İktisatçı.

Şevket Süreyya Aydemir Hayatı
Şevket Süreyya Aydemir Kimdir
Şevket Süreyya Aydemir ,(1897-1976)- Yazar ve İktisatçı.

Edirne’de doğdu.

1918’de Edirne Muallim Mektebinden mezun oldu.

Sovyetler Birliğine gitti (1919).

Bir süre Azerbeycan, Dağıstan ve Gürcistan’da öğretmenlik yaptı.

Moskova İktisadi ve Sosyal Bilimler Okulu’nda yüksek öğrenimini tamamladı (1924).

Türkiye’ye dönünce bazı siyasi faaliyetlerinden ötürü Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından on yıl hapse mahkum edildi.

Onsekiz ay sonra çıkan genel aftan yararlanarak, tahliye oldu.

Devlet hizmetine girdi.

Sırasıyla şu görevlerde bulundu: Yüksek ve Teknik Öğretim Umum Müdür Muavini (1928-1930), Ankara Belediyesi İktisat Müdürü (1930-1936), Ankara Ticaret Lisesi Müdürü (1936-1938), İktisat Vekaleti Sanayi Tetkik Heyeti, Reisi (1938-1947), Başbakanlık Yüksek Murakabe Heyeti üyesi (1947-1951).

1932 yılı başından itibaren arkadaşları Vedat Nedim (Tör), İsmail Husrev (Tökin), Burhan Asaf ve Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) ile birlikte, sosyalizm ilkelerini savunan “Kadro” dergisini çıkartmaya başladı.

Emekli olduktan sonra, sosyal, edebi ve biyografik nitelikte eserler kaleme aldı.

İstanbul’da ölmüştür.

Şevket Süreyya Aydemir Eserleri

 • Lenin ve Leninizm (1924).
 • Cihan İktisadiyatında Türkiye (1930).
 • İnkılab ve Kadro (1934).
 • Suyu Arayan Adam. Kendi Hayat Hikayesi- 1959).
 • Tek Adam, (Atatürk’ün Hayat Hikayesi 3 Cilt 1963-1964-1965).
 • İkinci Adam ‘İsmet İnönü’nün Hayat Hikayesi 3 cilt (1967-1968).
 • Menderes’in Dramı (Adnan Menderes’in Hayat Hikayesi ‘1969).
 • Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa (Enver Paşa’nın Hayat Hikayesi 3 cilt 1970-1971-1972).
 • Toprak Uyanırsa (Hatıra-Roman 1963).
 • Kahramanlar Doğmalıydı, (Denemeler, 1974).
 • İhtilal’in Mantığı (1973). 
Sevket Sureyya Aydemir Kimdir
kadro dergisi’nin kurucuları: ismail hüsrev tökin, şevket süreyya aydemir, yakup kadri karaosmanoğlu, vedat nedim tör, şevki yazman ve burhan belge bir arada.

Bir yanıt yazın