Şevket Turgut Paşa Kimdir,Hayatı

Şevket Turgut Paşa Kimdir,Hayatı ,(İstanbul ? – 1924),Türk kumandanı. Harbiyeyi erkanıharp yüzbaşı rütbesiyle bitirdi. İkinci Meşrutiyette (1908) Kosova ordu kumandanıydı.

Arnavutluk ayaklanmasını bastırmakla görevlendirildi. Balkan savaşında Trakya’da kolordu kumandanlığı yaptı.

Romanya’da askeri delege olarak bulundu. Birinci Dünya savaşı ve mütareke yıllarında Damat Ferid Paşa kabinesinde Nafia ve Harbiye nazırıydı.

Milli Mücadeleden yana olduğu için emekliye sevk edildi. 23 Mart 1924 tarihinde İstanbul’da öldü.

Bir cevap yazın