Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Seyahat Çeki Nedir | Ansiklopedik Bilgi |

Seyahat çeki ne demek,Seyahat çeki ödeme nedir,Seyahat Çeki Nedir,Seyahat çekleri. Bu çeklerin en tanınmışı, A.B.D. bankalarının traveller’s check’leridir.

Bunlar rakamlarla düzenlenmiş ve milletlerarası kambiyo rayicine göre paraya çevrilebilen, ödeme sırasında imza uygunluğu aranan ve kaybedildikleri zaman iptal ettirilebilen senetlerdir.

Türkiye’de de seyahat çekleri kullanılmaya başlandı.

Bu arada 1969 tarihli Posta Çekleri ve Yolculuk Posta Çekleri tüzüğüne göre PTT aracılığı ile kullanılan seyahat çekleri ihdas edilmiş bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın