Seydi Ahmet Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Seydi Ahmet Paşa Kimdir Osmanlı vezirlerinden (7-1661).

Seydi Ahmet Paşa Hayatı

Köle olarak Mısır’da satıldı, yetiştirilerek silahşörlüğün her çeşidinde büyük bir muharet gösterdi, Seydi (yiğit, sert) lakabını kazandı.

Mısır valisi Kayserili Kara Ahmed Paşa tarafından Murad IV’e takdim edildi.

Saraya alındı.

Çaşnigirbaşı ve Tortum sancakbeyi oldu.

Beylerbeyi rütbesi ile Maraş (1654), vezirlik rütbesi ile de Anadolu valiliği yaptı (1655).

Kendisinin ve adamlarının zulmünden şikâyetçi olan halkın silâhlı mukavemeti yüzünden vah tayin edildiği Şehrizor’a giremedi ve çarpışmalar oldu (1655).

Çanakkale boğazı muhafızı iken Venediklilerle yaptığı savaşlarda (1656) aşırı cesaretinden dolayı kendisine (Deli Türk) lakabı verildi.

18 Temmuz 1656’da kaptanı derya oldu; sadrazam Köprülü Mehmed Paşanın yerine sadarete geçmek istediğinden azledildi.

Macaristan serdarı Köse Ali Paşanın maiyetindeyken İstanbul’dan gönderilen emirle öldürüldü (1661).

Cesaret ve zulmü ile tanınmıştı.

Seydî Ahmed Paşanın Seydîzade ismiyle meşhur olan oğlu Mehmed Paşa, Rumeli beylerbeyiliğine ve kaptanıderyalığa kadar yükseldi.

1684’te Avusturya’lılarla yaptığı bir savaşta şehit oldu.

Kesilen başı, düşman askerleri tarafından «Demir Paşanın oğludur» diye Avusturya İmparatoruna gönderildi.

Bir cevap yazın