Şeyh Abdülbaki Nasır Dede Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Şeyh Abdülbaki Nasır Dede (1765-1820),Mevlevi şeyhi,şair.

Yeni kapı mevlevihanesi şeyhi Ebubekir Dedenin oğlu. Ağabeyi Ali Nutki Dedenin ölümü üzerine Yenikapı şeyhi oldu (1804-1821).

Selim III’ün emriyle bir ebced notası İcat etti.

Bu nota ile yazdığı eserleri Tahririye (Yazılı) adlı kitabında topladı.

Yine Selim III’e, musiki nazariyatı üzerine Tedkıyk-u Tahkıyk (İnceleme ve Araştırma) adlı kitabı sundu. Divan’ı ve başka eserleri vardır.

Şîrîn adını verdiği bir usul ile birkaç makam icat etti.

Çocuğu olmadığı için yerine kardeşi Abdürrahim Künhî Dede geçmişti. Isfahan Ayin’i unutulmuştur. Acem-Bûselik Ayin’i elimizdedir.

Bir cevap yazın