Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Şeyh Ali Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Şeyh Ali Kimdir Divan şairi ve mutasavvıf (İstanbul 1784-?, 1883).

Nakşibendi tarikatının tanınmış şeyhlerinden.

Şeyh Mehmed Ata Efendinin oğlu.

Şeyh Galib ve Neş’ed Efendiden ders aldı.

Darphane başkâtipliği v.b. hizmetlerde bulundu.

Bir gazeli Fatin tezkiresindedir.

Bir yanıt yazın