Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Şeyh Müderris Mehmed Abdülbâki Efendi

BAYKARA, Şeyh Müderris Mehmed Abdülbâki Efendi (1883 -1935)-Musikîşinas ve Mevlevi şeyhi.

İstanbul’da doğdu, ailesi Yenikapı Mevlevi şeyhleri mensubudur.

Babası Şeyh Mehmed Celâleddin Dede Efendi’nin ölümü üzerine 31 Mayıs 1917 tarihinde şeyh oldu.

1924’te tekkeler kapatılıncaya kadar sürekli bu vazifeyi yürüttü.

1924’ten 1933’e kadar İlahiyât ve Edebiyat fakültelerinde Farsça dersleri okuttu.

Kabri Yenikapı Mevlevîhânesi yakınlarındadır.

En bilinen şarkısı, Parladıkça pîş-i çeşmimde münevver gözlerin” dir.

Bir yanıt yazın