Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Şeyh Seyyid Abdurrezzak | Şair Biyografileri |

Şeyh Seyyid Abdurrezzak İlmi Türk şairi (Erzurum 1842- 1907).

Şeyh Seyyid Abdurrezzak Hayatı

Erzurum nakibüleşrafı Şeyh Gıdayîzade Mehmed Efendi’nin oğlu, önce babasından, sonra Erzurumda ibrahimpaşa medresesi müderrisi Solakzade Ahmed Tevfik Efendiden ders aldı.

Nakşibendî tarikatına girdi.

İlmî takma adıyla şiirler yazdı.

Divanı İstanbul’da basıldı (1960).

Eserlerinden bazıları Risale-i Helâl ü Haram (Helâl ve Haram Risalesi); Manzume-i Nüfus Seba (Yedi Kişinin Manzumesi), Divanı Eş’ar (Şiirler Dergisi).

Bir yanıt yazın