Seyit Ahmed Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Seyit Ahmed Paşa Kimdir Osmanlı valilerinden (?-Erzurum 1798).

Seyit Ahmed Paşa Hayatı

Bozok mutasarrıfı (1780).

Mora muhassılı (1781).

vezirlikle Girit beylerbeyi (1782).

Silistre seraskeri (1785) oldu.

Rumeli (1789) ve Boğaz muhafızı (1790).

Yenişehir mutasarrıfı (17%), Sivas (1797), Erzurum (1797 ve 1798) eyaletlerinde görev yaptı.

Mustafa IIl’ün kızı ile evlendirildi.

İkinci Erzurum beylerbeyliği sırasında öldü.

 

Bir cevap yazın