Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Seyit Sarı Babazade Abdürrahim Efendi | Biyografi |

Seyit Sarı Babazade Abdürrahim Efendi Kimdir,(Abaza Şeyhi de denir) tarikat şeyhi (Kayseri ?-İstanbul 1638).

Medrese tahsilinden sonra, Bay ramiye tarikatına girdi.

Sonra Kayseri’de Hoca Vatan zaviyesine yerleşti.

Abaza Mehmed Paşa Erzurum’da isyan edip Kayseri’ye gelince onunla işbirliği yaptı ve bu tarihten itibaren her işinde Abaza’ya akıl hocalığı ettiği için, Abaza Şeyhi diye şöhret kazandı.

Abaza’nın affından sonra Kayseri’de oturmasına müsaade edilen Abdürrahim Efendi, sonradan İstanbul’a geldi ve Üsküdar’a yerleşti.

Padişahın yakınları arasına girmeyi başardı ve Padişaha, gördüğü rüyaları yorumlamaya başladı.

Bir gün Murad IV’e, «yeniçerilerden size zarar görünüyor, bunların hepsini yok etmeye imkan olmadığına göre, kıyafetlerini değiştirip, keçe ve üsküf adını ortadan kaldırınız, gaibden bana bu yolda işaretler vâki olmuştur» deyince, düşmanları fırsatı kaçırmadılar ve «Yeniçerileri sevmeyen Abaza Mehmed Paşanın isyanına da sebep bu Abdürrahim Efendi olmuştur» diyerek onun ölümünü hazırladılar.

Murad IV, şeyhi öldürttü.

Bir yanıt yazın