Seyit Sarıbabazade Abdürrahim Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

Seyit Sarıbabazade Abdürrahim Efendi Kimdir,(Abaza Şeyhi de denir), tarikat şeyhi (Kayseri, ?-istanbul 1638).

Medrese tahsilinden sonra, Bay ramiye tarikatına girdi. Sonra Kayseri’de Hoca Vatan zaviyesine yerleşti.

Abaza Mehmed Paşa Erzurum’da isyan edip Kayseri’ye gelince onunla işbirliği yaptı ve bu tarihten itibaren her işinde Abaza’ya akıl hocalığı ettiği için, Abaza Şeyhi diye şöhret kazandı.

Abaza’nın affından sonra Kayseri’de oturmasına müsaade edilen Abdürrahim Efendi, sonradan İstanbul’a geldi ve Üsküdar’a yerleşti.

Padişahın yakınları arasınâ girmeği başardı ve Padişaha, gördüğü rüyaları yorumlamaya başladı.

Bir gün Murad IV’e, «yeniçerilerden size zarar görünüyor, bunların hepsini yok etmeye imkân olmadığına göre, kıyafetlerini değiştirip, keçe ve üsküf adını ortadan kaldırınız, gaibden bana bu yolda işaretler vaki olmuştur» deyince, düşmanları fırsatı kaçırmadılar ve «Yeniçerileri sevmeyen Abaza Mehmed Paşanın isyanına da sebep bu Abdürrahim Efendi olmuştur» diyerek onun ölümünü hazırladılar.

Murad IV, şeyhi öldürttü.

Bir cevap yazın