Seyit Yeğen Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Seyit Yeğen Mehmed Paşa ( 1726, Alaiye – öl. 1787, Köstence) Osmanlı sadrazamı.

Belgrad serdengeçti ağalarından Hacı Yusuf Ağanın oğlu.

Yeniçeri ocağından yetişti.

Serdengeçti ağası oldu, isakçı köprüsünün korunmasında turnacıbaşı olarak görev aldı.

Daha sonra Varna ağası, seksoncubaşı ve zağarcı, kul kethüdası ve yeniçeri ağası oldu (1773).

Aynı yıl vezaret rütbesi verildi.

Küçük Kaynarca antlaşmasını imzalayan sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşanın yolda ölmesi üzerine orduyu İstanbul’a getirdi.

Vidin muhafızı, Silistre valisi, Kırşehir mutasarrıfı, Anadolu eyaleti valiliklerinde bulundu.

1781’de tekrar vezirlik verilerek Hotin Tırhala muhafızlığına ve Rumeli eyaleti valiliğine (1782) getirildi.

Bu görevdeyken sadrazam oldu.

Sadrazamlığında bir başarı gösteremediğinden görevinden alındı ve mallarına elkonmadan Vidin muhafızlığına, buradan Mısır ve Diyarbakır valiliğine gönderildi (1786).

Rusya’ya açılan sefere İsmail seraskeri olarak katılmak üzere yola çıktı ve İsmail’e gelirken öldü.

Bir cevap yazın