Seyr ü Sülük Ne Demek

Seyr ü Sülük Ne Demek,Tarikata giren kimsenin (salik) gerçek varlığa ulaşması için yaptığı manevi yolculuk.

Seyr ü Sülük Ne Demek
Seyr ü Sülük,Tarikata giren kimsenin (salik) gerçek varlığa ulaşması için yaptığı manevi yolculuk.

Seyr ü sülük’a başlayan kimse, gerçek varlığa kavuşmadan önce «konak» veya «makam» denilen bazı aşamalarda olgunlaşır.

Mutasavvıflara göre bu mertebeler dörttür:

1. Seyr illallah (Tanrı yolculuğu). Seferi evvel de (birinci sefer) denilen bu mertebede salik, zikrederek gerçek varlığa ulaşmaya çalışır.

2. Seyr fillah (Tanrı yolunda yolculuk).

Seferi suni (ikinci sefer) veya cem de (Tanrı özünde toplanma) denilen bu mertebede salik, beşeri sıfatlarından sıyrılır ve kendisine ilmi ledün (gönül bilgisi) verilir; eşyanın gerçeklerini örten perdeler gözünün önünden kalkar, her şeyi olduğu gibi görür.

3. Seyr maallah (Tanrı ile yolculuk). Seferi salis (üçüncü sefer) veya fark bedel cem de (toplanmadan sonra ayrılma) denilen bu mertebede ikilik ortadan kalkar, salikin Allah ile seyri başlar.

Bu mertebenin bir adı da kabe kavseyni evedna’dır.

4. Seyr anillah (Tanrı’ya yönelen yolculuk).

Seferi rebi de (dördüncü sefer) denilen bu mertebeye ulaşan salik, vahdetten (birlik), kesret (çokluk) tarafına seyreder.

Haktan halka döner ve talim, müritleri terbiye ve irşatla uğraşır.

Bu mertebedeki salik, vahdeti kesrette’ (birliği çoklukta), kesreti vahdette (çokluğu birlikte) görür ve kendisine müntehii kamil (son olgunluğa varmış) adı verilir.

Bir cevap yazın