Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Seyyid Yahya Şirvani Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Seyyid Yahya Şirvani Kimdir (Seyit Yahya Celâl e ddin de denir),Türk mutasavvıfı (öl. Bakû 1458).

Halveti tarikatı ilerigelenlerindendir.

Esrarü’t-Talibin (Taliplerin Sırları); Şifaü’l-Esrar (Sırların Çözülmesi); Esrarü’l-Vahy (Tann Bildirişlerinin Sırları) gibi eserleri vardır.

Bir yanıt yazın