Sicil Nedir,Ne Demek | Genel Hukuk Bilgisi |

Sicil Nedir Hakkında Bilgi,Sicil Nedir,Ne Demek,Sicil Resmi kayıtların tutulduğu defter.

bir veya birçok defterden meydana gelir ve resmi memurlar tarafından tutulur, özel hukukta birçok sicil vardır.

Bu sicillere kanunda belirtilen hususlar yazılır.

Gayrımenkullere ilişkin işlemlerin yazıldığı tapu sicili başta gelen sicillerdendir.

Bunlardan başka önemli siciller şu şekilde sıralanabilir: ticaret hukukunda, belirli işlemlerin kaydedildiği ticaret sicili; mülkiyeti mahfuz (saklı) tutma anlaşmasıyla satım halinde, bunun kaydedildiği, mülkiyeti mahfuz (saklı) tutma sicili; hayvan rehinlerinin kaydedildiği rehinler sicili; trafiğe ilişkin işlemlerin, özellikle motorlu araçlar üstündeki mülkiyetin devrine ilişkin işlemlerin kaydedildiği trafik sicili.

Resmi sicillere kayıtlı olan hususların doğru olduğu karinesi vardır.

Burada kayıtlı olan hususların aksinin ispat edilmesi mümkündür.

Bu ispat, herhangi bir şekle bağlı değildir.

Her delille ispat yapılabilir.

Sicildeki kaydın aksi ispat edilinceye kadar doğru olduğu kabul edilir ve ona göre işlem yapılır.

Eski Yunanlılar ve Romalılar yeni doğan çocuğa 1 ay içinde ad verir ve mabette saklanan bir sicile kaydederlerdi. Aynı şahsın ölümü de bu sicile işlenirdi.

Ortaçağda Avrupa’da rahipler, doğan çocukların vaftiz merasiminden sonra onları sicile kaydeder, evlenme ve ölümlerini de aynı sicile işlerdi.

Fransa’da 1782’de din ve devlet işleri ayrılınca bu görev kiliseden alınıp belediyelere verildi.

Bir cevap yazın