Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Sideroz Nedir,Hücre,Akciğer,Karaciğer siderozu

Sideroz Nedir,Ne Demek,Dokuların, dıştan veya içten gelen demiı tanecikleriyle dolması.

Hücre siderozu

Hücrenin tanecikler halinde demir tespit etmesi.

Nereden gelirse gelsin demir, hücre çekirdeğine veya çekirdekçiğine yapışınca, hücre ya ölür veya yaşamaya devam edemez.

Fakat yaşasa da muhakkak yozlaşmağa başlar; buna karşılık demir hücısdeki granülasyonlara yapışırsa hücre tamamen canlı kalır.

Hücre ölürse demir katılgan retiküloendotelyal dokuların içine yayılır çeşitli «hemokromatoz ve olaylarına, ilkel ve ikincil sideroz hallerine yol açar.

Sideroz NedirAkciğer siderozu

Sık sık veya sürekli olarak demirli toz solunmasından dolayı akciğerlerde meydana gelen zararsız bir pnömonkonyozdur.

Eğe yapımcılarında, cam cilacılarında v.b. görülür.

Belirtileri antrakoz belirtisine benzer, fakat balgamlar genellikle kırmızımtraktır.

Karaciğer siderozu

Karaciğer dokusunun bir demir bileşiğiyle dolmasıdır.

Bu hastalık çoğu zaman pigmentli Hanot ve Chauffard sirozuna denk gelir.

Bir yanıt yazın