Sidre Ne Demek

Sidre Ne Demek, Esk. Hünnap ağacı.

Göğün yedinci katında bir makam: Arşı geç, ferşi atla, sidreyi aş (Tevfik Fikret).

Sidre-kad (veya sidre-kamet), uzun boy.

Sidre-nişinan, melekler.

Sid-re-i münteha (veya sidre[t]-ül-münteha), göğün yedinci katmda bulunduğuna inanılan bir ağaç ve bir makam: Ol seyrde mavera göründü / Ta sidre-i münteha göründü (Şeyh Galib).

Bir cevap yazın