Sıffin Savaşı,Nedeni,Sonuçları

Sıffin Savaşı Nedeni,Halife Ali ile Suriye valisi Muaviye’nin kuvvetleri arasında yapılan savaş (657).

Sıffin Savaşı
Sıffin Savaşı,Halife Ali ile Suriye valisi Muaviye’nin kuvvetleri arasında yapılan savaş (657).

Halife Osman’ın öldürülmesinden (656) sonra halife olmak isteyen Muaviye, çıkan karışıklıklardan yararlanmak istedi.

Gerçek amacını gizleyerek halife Osman’ın katillerini cezalandırmak için harekete geçtiğini ileri sürdü.

Suriyelileri kışkırtmak için Osman’ın, hanımı Naile tarafından gönderilen kanlı gömleğini uzun süre camilerde halka gösterdi.

Halife Ali’yi, Osman’ın katillerini korumakla suçladı.

Amr ibnül Âs ile anlaşarak, Mısır’a sefer yaptı.

Ali’nin valisi Muhammed bin Ebi Huzeyfe’yi esir etti.

Bunun üzerine Ali, Muaviye’ye karşı hazırlıklara girişti, önce Irak’ı güven altına aldı.

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra Basralıların da katıldıkları Küfe yakınındaki Nuhayle karargâhından harekete geçti (657).

Rakka yanında Fırat geçildi.

Sıffin ovasında karargah kuran Muaviye’nin öncü kuvvetlerine roma istihkamları yanında rastlandı.

Bunlar savaşmadan geri çekildiler.

Ali, karargah kurmak istediği sırada, Ebül Avar kumandasındaki bir birliğin Fırat yolunu tuttuğunu gördü.

Ali, onlara anlaşma için geldiğini söyledi ve yolundan çekilmelerini istedi; fakat Muaviye’nin kuvvetleri karşı koydu.

Ali’nin kuvvetleri kısa bir süre içinde bunları püskürterek ırmak yoluna hâkim oldular.

İki ordu birbirinin karşısında iki ay süreyle karargahlarında kaldılar.

Bu süre içinde Ali birçok anlaşma teşebbüsüne girişti.

Aradaki gergin havayı yumuşatmak için Muaviye’nin adamlarının kendi ordusunun tarafında olan ırmaktan su almalarına izin verdi.

Fakat Muaviye, halife Osman’ın katillerinin tesliminde ısrar etti.

Ali’nin de, katiller kesin olarak belli olmadığından bu isteği yerine getirememesi gerginliği artırdı.

657’de iki taraftaki barışseverlerin uğraşmalarına rağmen çarpışma başladı.

Savaş, ertesi sabaha kadar devam etti, önceleri Muaviye kuvvetleri karşısında Ali’nin ordusunun sağ kanadında bulunan Küfe Yemenlileri gerilediler.

Fakat akşama doğru Ali’nin kumandanlarından Malik Eşter, Muaviye’nin kuvvetlerini durdurdu ve karargâhlarına kadar geri çekilmek zorunda bıraktı.

Savaş gece de sürdü.

Ordusu bozulan Muaviye kaçmayı düşünüyordu.

Mızraklarının uçlarına Mushaf sayfaları takan Muaviye’nin askerleri «Kitabullah ile hükme davet ederiz» diye bağırmağa başladılar.

Sıffin Savaşı Sonuçları

Bunun üzerine Ali’nin ordusunda karışıklık çıktı.

Ali’nin taraftarlarından büyük bir kısmı Allah’ın hükmüne yapılan böyle çağrının reddedilmemesi gerektiğini ileri sürdüler; onu, kumandan Malik Eşter’i geri çekmeye ve Muaviye ile görüşmeye zorladılar.

Muaviye’nin teklifi üzerine, halifeliğin kime ait olduğunu Kur’an hükümlerine göre kararlaştırmak için Muaviye tarafından Amr ibnül Âs, Ali tarafından da Ebu Musa Eşarî temsilci olarak seçildi.

Karar ramazan ayında Dumetül Cendel’de verilecekti.

Savaş böylece sona erdi.

Bir cevap yazın