Siğil Nedir,Neden Olur

Siğil Nedir Neden Olur,Deride çıkan zararsız ur. (Bk. ANS1KL. Dermatoloji bölümü.)

— Ask. denize. Siğil nizamı, bir filonun aldığı üçgen biçimi seyir düzeni; amiral tepe noktasında ve filonun öteki iki gemisi öbür uçlarda yer alır.

Denizcilikte

Bir ucu yontularak sivriltilmiş ağaç veya demir takoz. (Siğilin sivri tarafı iki eleman arasındaki aralığa sokulur ve gerisinden vurularak aralık genişletilir; böylece sıkıştırma ve aralama işlerinde yüksek bir güç sağlanır.)

Siğil pabucu, gemi ambarlarının üzerine serilen branda örtülerini ambarın kenarına sıkıştırarak tutturmak için, ambar ağzının dış kenarları boyunca sıralanmış «L» şeklindeki demir çıkıntılardan her biri.

Siğil vurmak, siğil kullanmak. (Siğillemek de denir.)

Direk taban siğili, direklerin tabanlarını dik tutmak için kullanılan ağaç parçaların her biri.

Iskaça siğili, direk tabanı siğili olarak kullanılan ve iki yüzü silindir biçiminde olan siğillerden her biri. (Bunlara iskaça çelikleri de denir.)

İstif siğili, fıçıların istifinde kullanılan prizma biçiminde küçük ağaç parçası.

Kontra siğil, bir siğilin karşısma vurulan ikinci siğil.

Siğil otu, siğilleri iyileştirmeye yarayan kara hindiba çiçeği veya sütleğen otu.

Veterinerlik

Sığırlarda ve atlarda vücudun çeşitli bölgelerinde beliren küçük, sivilcemsi ur.

Çatallı siğil, bıcılgan olan atın toynağında meydana gelen yaygın ur.

Parmak arası siğili. Bk. TIRNAK çatalı yarası.

Siğil Nedir Neden Olur

Dermatoloji. Altderi kabarcıklarının çoğalmasından meydana gelen ur siğiller, saman rengi, düz küçük çıkıntılar (gençlerdeki düz siğiller) yahut toplu iğne başı veya bezelye büyüklüğünde grimsi, girintili çıkıntılı veya pürtüklü kabarcıklardır (adi siğiller); genellikle yüzde, parmaklarda, ayak tabanlarında (taban siğilleri) görülür.

Tedavi için ya elektrikle dağlanır, ya negatif elektrolizle veya radyoterapiyle tahrip edilir.

Bununla beraber, kalsiyumlu magnezyum, magnezyum klorür, birkaç damla tuya tentürü gibi, içten alınan bazı ilaçlarla da kayboldukları görülür.

Sebore siğilleri, grimsi veya siyahımtrak renkte, çok zaman sırtta ortaya çıkan siğilimsi görünüşte lezyonlardır.

Hiç bir zaman kansere dönüşmez, fakat bazen fazla büyüyüp estetiği bozduğu için karbon karıyle veya elektrikle pıhtılaştırma yoluyla tahrip edilir.

Bir cevap yazın