Silahdar Tarihi

Silahdar Tarihi İki bölüme ayrılır. Birinci bölüm Zeyl-i Fezleke (Fezleke’ye Ek) adını taşır. Kâtip Çelebi’nin aynı adlı eserinin bir devamıdır. 1645-1703 Arasında, Osmanlı devletindeki olayları kapsar. Nusretname denen ikinci bölüm, 1691 ile 1720 arasındaki olayları konu edinir.

Eserin önemli kısımları, Fazıl Ahmed Paşanın Girit seferi, Kara Mustafa Paşanın İkinci Viyana seferi, Mehmed IV’ün özel hayatı, Süleyman II’nin kişisel özellikleri, Fazıl Mustafa Paşanın yaptığı işler, Ahmed III’ün yönetimi, Zülfikar Efendinin Viyana murahhaslığı v.b.dir.

Olaylar birçok osmanlı kroniğinde olduğu gibi yıllara göre sıralanmıştır. Silâhdar Tarihi iki cilt olarak basıldı (1928).

Bir cevap yazın