Silistre Tarihi | Tarih Bilgileri |

Silistre Tarihi Hakkında Bilgi,Aşağı Tuna vâdisinin kilit noktası sayılan Silistre, daha Roma İmparatorluğu devrinde önemli bir kale şehri olarak Durostorum adını almıştı.

584’te Avarların eline geçen kale, 977’de Kiev prensi Svyatoslav tarafından alındı; fakat Bizans imparatoru ioannes Tsimiskes kaleyi tekrar ele geçirdi (981).

1388-1389’da Türkler Silistre’yi alarak Rumeli eyaletinde bir sancak merkezi yaptılar.

1390-1391 ve 1407-1413 yılları arasında kısa bir süre için Eflak voyvodası Mirço’nun hükümdarlığı altında bulundu.

1773’te mareşal P. Rumyantsev kumandasındaki rus ordusu Silistre’ye saldırdı; fakat çekilmek zorunda kaldı.

1810 ve 1828 deki savaşlar sırasında Ruslar, Silistre ye girdiler.

1878’de Berlin antlaşmasıyla Silistre, Bulgaristan’a verildi.

1913’te ikinci Balkan savaşı sırasında Romanya’ya geçen Silistre, Birinci Dünya savaşında Almanların yardımıyla bir ara Bulgarlar tarafından işgal edildiyse de, onların yenilmesi üzerine yine Romanya’ya geçti.

1940 Yazında Craiova antlaşmasıyla Bulgaristan’a geri verildi.

Silistre bölgesi, Bulgaristan’da Türklerın yoğun olarak bulundukları bir kesimdir.

Bir cevap yazın