Simkeşhane Nedir

Simkeşhane Nedir,Gümüş ve sırma işleyen devlet atelyesi.

Simkeşhane,Darphanei Amire binası olarak yapıldı (1470-1475).

Binanın yangın ve zelzeleden harap olan ön cephesi Ahmed III devri baş

Simkeşhane/Beyazıt

kadıefendilerinden Ümmetullah sultan tarafından onartıldı ve arka köşesine bir mescit yaptırıldı (1707).

Bu tarihte ön taraftaki dükkanlar altın ve gümüş sırma çeken esnafa (simkeşler) tahsis edildi.

1867’de Abdülaziz tarafından tekrar onartılan bina 1920’de önünde bulunan Bizans devri zafer takının kalıntılarım ortaya çıkarmak için yapılan araştırmalar sırasında harap oldu.

Beyazıt-Aksaray yolu açılırken yarısı yıktırıldı (1956).

1970’te restore edilmesine başlandı.

Devletin yönetim ve denetimi altında bulunan Simkeşhane, resmi bir kurumdu.

İçinde ayrı ayrı bölümler vardı, simkeşler mesleklerine göre sınıflara ayrılır, altın sırma çekenler, gümüş sırma çekenler ayrı odalarda çalışırlardı.

Resmi elbiselere, sancaklara bazı önemli eşyaya, at koşumlarına, kemerlere, eyerlere işlenen bütün sırmalar burada yapılırdı.

Sırmalar, Bursa, Edirne, İzmir gibi Anadolu’nun birçok iline de Simkeşhane’den giderdi.

Osmanlı devletinin mali sarsıntılar geçirmeye başladığı dönemde Simkeşhane de kapandı.

Bir ara Topkapı sarayında faaliyet gösterdi.

Bir cevap yazın