Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Simon Bolivar Kimdir,Hayatı | Asker Biyografileri |

Simon Bolivar Kimdir Güney amerikalı general ve devlet adamı (Caracas 1783-Santa Marta, Kolombiya 1830).

Simon Bolivar’ın Hayatı

Çok eskiden Venezuela’ya yerleşmiş olan bask asıllı zengin bir ailenin oğludur; Jean-Jacques Rousseau’nun düşüncelerini benimsemiş, Simon Rodriguez adında bir eğitimci tarafından yetiştirildi.

Simon Bolivar1799’da öğrenimini tamamlamak için İspanya’ya gitti.

Çeşitli yolculuklara çıktı, öğrenimle eğlenceyi bir arada yürüttü.

Londra’daki Amerikan mason Locasına girdi ve kendini yurdunun kurtuluşu uğrunda savaşmaya adadı.

1807’de Venezuela’ya döndü.

1810’da İspanya hükümetine karşı ayaklanmasıyla sonuçlanan gizli bir harekete katıldı.

Sonra, İngiltere’nin desteğini sağlamak üzere Londra’ya gitti.

Miranda’nın yönetiminde önce albay, sonra general olarak sömürgeciliğe karşı «ölüm kalım savaşı»nı başlattı.

Fakat 1812’de İspanyol saldırısı karşısında Miranda teslim oldu ve 1816’da Cadiz’de öldü.

Bolivar’a gelince, Cartagena’yı ele geçirdi.

Bu arada Taguanes zaferi (1813) sonunda ele geçirdiği Caracas’ta parlak törenlerle karşılandı, LiBERTADOR «kurtarıcı» unvanını aldı ve diktatörlük yönetimi kurdu.

Yeni kuvvetler alan İspanyollar, diktatörlükten memnun olmayan ova halkını (Llaneros) Bolivar’ın üstüne saldılar.

Bolivar, önce Jamaica’ya, sonra da Haiti’ye kaçmak zorunda kaldı (1815).

Bolivar, birkaç ay sonra yeni bir ordu kurdu: 1816 aralık ayında Barcelona’da karaya çıktı.

Fransız ve İngiliz gönüllülerinden yardım gören general Paez’ın kuvvetleriyle birleşerek birbiri ardınca İspanyol birliklerini bozguna uğrattı.

Vatanı Venezuela cumhuriyetinin bağımsızlığını ikinci defa ilân etti ve kendisini de başkan seçtirdi (şubat 1819).

Bunun üzerine And’ları gözü yılmadan aştı, Boyaca’da İspanyolları bozguna uğrattı (ağustos 1819), üç gün sonra da Bogota’ya girdi.

İspanyol generali Morillo ateşkes teklif ettiyse de savaş yeniden başladı, Carabobo zaferinden sonra, Bolivar Caracas’a girdi.

Böylece Yeni Granada’yı, Venezuela’yı (1819) ve yardımcısı Sucre’ün kazandığı zaferlerden sonra da (1822), Ekvador ülkelerini «Kolombiya» adı altında federal bir devlet halinde birleştirdi.

Guayakil görüşmesinden sonra (1822), San Martin geri çekilince, muzaffer bir kahraman olarak Lima’ya girdi (1823).

Sucre’ün Ayacucho zaferinden (1824) ve Callao’nun ele geçirilmesinden (1826) sonra, İspanyol egemenliğine son verildi.

Bolivar kurtardığı üç devleti (Büyük Kolombiya, Peru ve Bolivya) «Güney Amerika Birleşik Devletler cumhuriyeti» adı altında bir konfederasyon halinde toplamayı düşündü (1826 Kongresi).

Bolivar, imparator olmaya heveslenmekle suçlandırıldı; iktidardan uzaklaşmak zorunda kaldı (1830) ve yedi ay sonra genç denecek bir yaşta, yorgun ve umutsuz olarak öldü.

Bir yanıt yazın