Sin Nedir?

Sin Nedir,Sin Ne Demek,(ar. sin). «S» harfinin Arap alfabesindeki adı.

Arap alfabesinin on ikinci, Fars ve Osmanlı alfabesinin on beşinci harfi.

Ebced hesabında altmış sayısının karşılığı.

«Sual» kelimesinin kısaltılmış şekli.

Sin-i mühmele, noktasız sin.

Dil bilim

Sin harfi, birbirine bitişik üç dişle gösterilir. Kelime sonunda da üç dişten sonra yarım daire biçiminde bir çizgi eklenir.

Osmanlı alfabesinde on peşinci sırayı alan sin harfi, hem yabancı, hem de Türkçe kelimelerde görülür: transkripsiyonu s biçimindedir.

SİN

(ar. sinn). Bir kimsenin doğumundan itibaren yaşadığı süre, yaş: Onun sinine hürmeten merdiven başına kadar teşyi

ederken… (H. R. Gürpınar). Muaviye, emir-i Medine olan Mervan İbni Hakem’e emirname yazıp «Benim sinnim kemale geldi, kemiklerim inceldi…d (Cevdet Paşa).

Sinn-i buhran (veya sinn-i ye’s), kadınların âdetten kesildiği yaş.

Sinn-i cevanî, on beş ile otuz yaş arası.

Sinn-i kühûlet, otuz ile elli yaş arası.

Sinn-i sahavet, doğumdan on beş yaşma kadar geçen zaman.

Sinn-i sağar, bebeklik çağı.

Sinn-i şebab, yedi yaş ile on beş veya yirmi yaş arası.

Sinn-i seyhûhat, elli yaşından sonraki zaman.

Sinn-i temyiz, iyiyi kötüden ayırt edebilme yaşı.

Sinn-i tufûliyet, süt dişlerinin düşerek sabit dişlerin çıktığı devre. (Genellikle yedi yaş.)

Sinn-i vukuf, duraklama yaşı.

Hadaset-i sinn, gençlik, yaşın tazeliği.

Tahdid-i sinn, yaş sınırlaması.

Huk. Esk. Sinni büluğ, büluğ yaşı, ergenlik yaşı, (özellikle osmanlı hukukunda erkekler için on iki, kızlar için dokuz yaş büluğ için başlangıç, on beş yaş da büluğ sonu olarak kabul edilirdi.)

Bir cevap yazın