Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Sina Savaşları | Tarih Bilgileri |

Sina Savaşları Türk harekat planına göre 4. Ordu. Süveyş ve Mısır’ı ele geçirerek İngilizlerin Hindistan ile bağlantılarını kesecekti.

Bu cephenin kumandanlığına bahriye nazırı Cemal Paşa getirildi.

Cemal Paşa, 1915 başlarında İstanbul’dan hareket ederek Şam’a geldi ve harekat planı hazırlığına başladı.

Toplanan kuvvetler 16 000 kadardı.

14 Ocak 1915’te Birüssebi’den hareket eden birlikler Tih sahrasını geçerek, Süveyş kanalı kıyısındaki İsmailiye’ye ulaştı.

Ingilizler, casuslarından Türk birliklerinin çölü geçtiğini öğrenerek, kanalın batı tarafında savunma tedbirleri almışlardı.

2/3 Şubat gecesi Türk kuvvetleri Süveyş kanalını geçmeye teşebbüs etti.

Çarpışmalar başlayınca osmanlı ordusundaki arap askerleri kaçtılar.

3 Şubat günü şiddetli savaşlar oldu.

İngilizler, sürekli olarak destek kuvvetleri aldıkları için harekat başarısızlıkla sonuçlandı ve Türk kuvvetleri Gazze-Birüs-sebi hattına çekildi.

5-13 Mayıs 1915 arasında albay von Kress kumandasında kanala karşı ikinci bir saldırı yapıldı; fakat bir başarı elde edilemedi.

1916 Yılı başlarında tasarlanan üçüncü harekat, alman ve avusturya destek güçlerinin geç gelmesi ve demiryolu ulaşımındaki aksaklıklar yüzünden 1916 temmuzuna kaldı.

Albay Refet Bey kumandasındaki üç Türk tümeniyle alman ve avusturya birliklerinden meydana gelen ordu, El Ariş-Katya-Kantara kıyı yolunu takip ederek 4 ağustos günü kanalın 40 km doğusundaki bir İngiliz karargahına saldırdı.

Bu saldırı da, birliklerin yetersizliği ve İngilizlerin iyi savunması yüzünden başarısızlığa uğradı.

Bundan sonra İngilizler saldırıya geçti.

Mart 1917’de İngiliz kuvvetleri Gazze’ye girdi, fakat burada tutunamayarak geri çekildiler.

Bundan sonra yeni destek kuvvetleri alan, su ve ulaşım yollarını cephe gerilerine kadar uzatan İngilizler, tekrar Gazze’ye saldırdılarsa da gene yenildiler.

Türk ordusu Gazze-Telüşşeria-Birüssebi hattında yerleşti.

1917’de cepheye 2 piyade, 1 süvari tümeni gönderildi ve ordu teşkilatında bazı değişiklikler yapıldı.

İngiliz birlikleri 24 ekim 1917’de Gazze’ye karşı yeni bir saldırıya geçtiler.

2 Kasımda Gazze, İngilizlerin eline geçti.

Saldırılarına devam eden ingilizler, 9 aralıkta Kudüs’ü de aldılar.

Bundan sonra Yıldırım Orduları grubu.

Telaviv ile Lut gölü arasındaki hatta savunma durumuna geçti.

İngilizlerin mart 1918’de bu hatta yaptıkları saldırı durduruldu.

Fakat İngiliz kuvvetleri 19 eylülde yeniden saldırıya geçti. Bu cephede Mondros mütarekesinin imzalanmasına kadar devam eden savaşlarda, osmanlı ordularınca başanlı sonuçlar alınamadı.

Sina Savaşları

Bir yanıt yazın