Sinarit Balığı Nasıl Yakalanır,Avlanır

Sinarit Balığı Nasıl Yakalanır,Sinarit Balığı Nasıl Yakalanır? Sinarit Balığı Mercana nazaran başı daha küçük ve uzundur.

Sinarit Balığı Özellikleri

Sinarit Balığı Nasıl YakalanırEnsesi basıktır. Yine mercana oranla vücut yüksekliği daha az ve daha uzundur.

Mercanın kırmızılığı yerine sinarit eflâtun renkler taşır.

Pulları büyük ve kalındır. Sırt rengi mavi – mor arası dalgalıdır. Yanlan gümüş gibi parlak, karnı beyazdır.

Bir metre boyunda ve 15 kilo ağırlığında olanları sık yakalanır. Daha ağır olanları da tutulur.

Yerli balıklardan addedilirse de Nisandan Eylüle kadar Marmaraya çıkar. Eylülden sonra tekrar Akdeniz’e iner.

Bu iniş ve çıkışlarda özellikle Çanakkale’de çok miktarda yakalanır.

Akdeniz ve Ege’ye has bir balıktır. Marmarada da bulunur. Karadeniz ve İstanbul Boğazında yoktur.

Çanakkale Boğazında çok tutulur. Marmara’da tutulanlar daha lezzetlidir.

Sinarit avcılığı, yemli olta, kaşık, yapma balık ve canlı yem sürütmesi ile yapılır.

Parakete de geçerlidir.Olta kalın tutulmalıdır. Nasıl balık geleceği belli olmaz. 100 oltaya 10 metrelik 0.80 beden gerekir. Fırdöndü çok sağlam olmalıdır.

Canlı sürütmede, yem balığın dudağını bedene bağlamayı unutmamalıdır. Balığın su tazyikinden deforme olması önlenmelidir.

Yemli sürütmede Marmara için kefal, kolyoz, uskumru, iri istavrit balıkları aranan yemdir.

Akdeniz ve Ege Denizinde ilarya ve kupes balığı yukarıdaki yemlere tercih edilir.

İlaryanın diğer yemlere tercih edilmesine sebep, bu balığın diğerlerine nazaran renginin daha parlak oluşudur.

Sinarit Balığı Nasıl Avlanır

Kaşık sürütmesinde suların durumuna, kayalık ve yarların vaziyetine ve derinliğine, hatta sandal veya motorun süratine göre sürütmeye icabeden ağırlıkta bir kıstırma ilave edilir.

Bu şekilde yemli sürütme veya kaşık, istenilen derinlikte sürütülerek dibe taktırılmayacaktır.

Amatörün bütün mahareti buradadır, Zira sinarit sürütmesi kıyı boyunca 4 – 8 kulaç sularda yapılır.

Bazı balıkçı ve amatörler 100 misina yerine biraz kalınca İngiliz sicimi kullanırlar.

Bunda haklıdırlar da, zira balık, yemi yani iğneyi yutunca yol ister ve hemen dibe dalar.

Eğer derhal kaloma verilmezse balık gitti demektir. Dümdüz misinayı bu anda zaptetmeye imkan yoktur.

İnsanın elleri kesilir, kan içinde kalır. İngiliz sicimi ise kıvrımları sebebiyle daha rahat tututulur, tercih sebebi budur.

Bu sebeple esnaf olsun amatör olsun, bütün sürütmelerde makinalı olta en aranan araçtır.

Makinalardaki fren tertibatı balığın istediği kalomayı ona sağladığı gibi kamışın, ani fişeklemelerdeki eğilme kabiliyeti ilk sert hareketleri rahatlıkla karşılar.Sürütme makina çıkrık makina olursa avcılık daha garantili olur.

Zira çıkrık makinaların misinaları çok sağlam, örme (dakron) ve 30 – 40 kiloyu rahatlıkla çeken misinalardır.

Yemli olta, mercan takımının aynıdır. İskandil daha ağır, takım daha kalındır.

Sinarit çok zaman mercan avlanırken de yakalanır.Akdeniz ve Ege’de çok kuvvetli sinarit yatakları vardır.

Marmara’da bir çok yerler maalesef eski değerini kaybetmiştir. Dinamit ve bomba kullananlarla, fabrika artıkları yüzünden bu yataklar gittikçe azalmaktadır.

Şimdilerde Ege Denizi ve Akdeniz’in bazı yerleri, Ayvalık-Dikili arası, Marmara Adası civarı, Kapıdağı sahilleri, Tekirdağ, Saroz körfezi, Çanakkale Boğazı avlanılan sürütme yataklarıdır.

Sinaritin şişi, haşlaması, tavası, ızgarası, kızartması çok nefis olur.

Sinarit Balığı Nasıl Yakalanır

Bir cevap yazın