Sindbadname Nedir,Konusu

Sindbadname (Sindbad Kitabı), eski bir hikâyeler dergisi.Bir ana hikaye çerçevesi içinde, çeşitli nüshalarında 21 ile 35 küçük hikaye vardır.

Sindbadname’nin kaynağı hakkında çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır.

Olayların Hindistan’da geçmesine, bazı adların hintçe olmasına bakılırsa, eserin bütün halinde hint menşeli olduğu yargısına varılabilir.

Ana hikayenin konusu şöyledir

bir hükümdarın çocuğu uzun süre eğitilmesine rağmen bir şey öğrenemez. Sonunda bin bilgin arasından seçilen Sindbad’ın gösterdiği usulle, her duvarına bir bilimin resmi yapılmış bir odada, çoğu bilimleri öğrenir.

Çocuğun talihinde uğursuzluk gören Sindbad ona, imtihan edileceği gün, bir hafta konuşmamasını söyler.

Onu konuşturmak için yanına alan cariye, isteğine ulaşamayınca, iftira eder; bunun üzerine babası çocuğun idam edilmesini emreder.

Fakat yedi vezirinden biri, kadınların hileleri ve son pişmanlığın yararsızlığı üzerine iki hikaye anlatır, idam emrini geri aldırır.

Ertesi gün cariye, adaletin yerine getirilmemesinin sakıncalarını anlatan bir hikâyeyle hükümdarı idamın yapılması için kandırır.

Bu defa ikinci vezir gelerek, anlattığı hikayelerle hükümdarı kararından tekrar caydırır.

Böylece aradan yedi gün geçer, konuşmaya başlayan şehzade durumu babasına anlatır.

Bunun üzerine cariye cezalandırılır. Hükümdar tahtını oğluna bırakır.

Sindbad hikayelerini ilk yazanın Âbân bin Abdul Hamidul Lahiki (öl. 815) olduğu biliniyor.

Sindbadname’nin Türkçeye tercümelerinin en eskisini Mâlik Said İftiharuddin Muhammed Kazvini (öl. 1279/1280) yapmıştır.

Bu tercüme günümüze kadar gelmedi. Bundan başka Muhammed Abdul Kerim’in, Kanunî Sultan Süleyman’ın oğlu şehzade Beyazid adına yaptığı Tuhfetu’l-Ahyar adlı tercüme ve ayrıca yazarı bilinmeyen bir Sindbadname vardır.

Sindbadname’nin veya Kabu’l Sindbad’ın ibranicede Sindabar, İspanyolca ve Süryanicede Şindban adlarıyla tercümeleri vardır. Süryaniceden Yunancaya Syntipas adıyla çevrildi.

Ayrıca Binbir Gece Masalları içinde olmak üzere, bütün dünya dillerine aktarıldı.

Bu hikayelerin, sonraki batı dünyasında yazılan bir şekli de ayrıca Türkçeye Yedi Âlimler Hikayesi adıyla çevrildi.

Bir cevap yazın