Sinop Kalesi,Tarihi | Tarihi Yapılar |

Sinop Kalesi Hakkında Kısa Bilgi,Sinop şehrinin eski mahallesinin bulunduğu kesimde kale.

Sinop Kalesi Tarihi

M.ö. 72’de Mithridates IV devrinde yapıldı.

İç kale ve dış kale olmak üzere iki kısımdan meydana gelir.

Surların uzunluğu, doğuda 500 m, kuzeyde 880 m, batıda 270 m ve güneyde 400 m’dir; yüksekliği 10-15 m arasında değişir. Surların, saldırı için elverişli olan yerleri mazgallarla korunur.

Kalenin batı cephesi ve Türklere ait eserlerin bulunduğu iç kalenin bazı kısımları harap durumdadır.

Limana bakan cephedeki sur ve burçlar sağlamdır.

Kalenin doğu, kuzey ve güney kısımlarında Türklere ait kitabeler vardır.

Kitabelerin hemen hepsi, Keykâvus bin Keyhüsrev zamanına aittir.

Kalenin kuzey kısmı şehri denizden korur; kara kısmı, geniş bir savunma hendeğiyle takviyelidir.

İç kale, kuzey ve güney kısımlardan meydana gelir.

Kuzey kısmın alanı 2 200 m2, güney kısmininki de 9 500 m2’dir.

Güneydeki iç kalede ünlü Sinop hapishanesi, kuzeydekınde depolar, cephanelik ve harap bir cami vardır.

Kalenin eskiden dört kapısı vardı: güneyde Kara kapısı, doğuda İskele kapısı, kuzeyde Ova kapısı ve batıda Garp kapısı.

1461’de, kalede 400 top, 2 000 topçu ve muhafız, 900 tonilatoluk savaş gemileri ve bir tersane vardı.

Kale Roma, Bizans ve Pervaneoğulları ve Osmanlı dönemlerinde onatıldı.

Selçuklular tarafından burçlarla donatıldı.

Sinop Kalesi

Sinop Kalesi

Sinop Kalesi

Sinop Kalesi

Bir cevap yazın