Sır Katibi Nedir,Osmanlıda Sır Katibi

Sır Katibi Nedir,Osmanlı’da, padişahların sadrazamlarla gizliliği olan yazışmalarını yöneten katip.

Osmanlıda Sır Katibi

Telhislerin alınıp verilmesi işi, başlangıçta bir sır katibi durumünda olan babüssaade ağasının göreviydi.

1703’ten sonra bu iş Arzhanede, sır katipleri aracılığıyla yapılmaya başlandı.

Sır katipleri, devlet sırlarını bildikleri için sarayda gözde kimselerdi. Bu göreve alınacaklar bilgili kimseler arasından seçilirdi.

Tanzimattan sonra devlet işleri çoğalınca bu görevde de değişiklik yapıldı; sır katipliği, mabeyin başkatipliğine çevrildi.

Bir cevap yazın