Siringomiyeli

Siringomiyeli Hastalığı Nedir,(fr. syringomyelie). Ependim kanalı yakınında az veya çok büyük bir boşluğun meydana gelmesiyle belirli omurilik hastalığı.

Sirengomiyeli lezyonu veya boşluğu önce ependim kanalı etrafında, yani omurilik boz maddesinin ortasında teşekkül eder.

Böylece omuriliğe girdikten sonra, karşı tarafta bulunan ve yukarıya doğru çıkan bir sinir demetine girmek üzere orta çizgiden geçen ağrı ve ısı duyumu sinir tellerini kesintiye uğratır.

Buna karşılık omurilik arka kordonundan yükselen dokunma duyusu sinir telleri aynı tarafta kaldığı için zarar görmez.

Sirengomiyelide görülen özel duyu bozukluğu (yani ağrı, sıcaklık ve soğukluk duyuları kaybolduğu halde dokunma duyusunun yerinde kalması) bununla açıklanır (sirengomiyeli ayırımı).

Boşluk çok zaman omuriliğin ön boynuzlarına (kas atrofileri) ve yan kordonlarına doğru (lezyonun altında kalan kısımlara bağlı piramit sinir yolunda tutukluk belirtileri) yayılmaya başlar.

Boşluk genellikle boyun ve sırt bölgelerinde bulunur; bazen soğaniliğe kadar çıkar.

Sirengomiyeli genç erişkinlerde görülür; çok yavaş ilerler; zaman zaman duraklar; sebebi bilinmemektedir.

Bir cevap yazın