Siroz Hastalığı,Çeşitleri,Belirtileri

Siroz hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir,Karaciğerde bütün bağ ve damar dokuların çoğalmasıyla beliren hastalık.

Siroz, sklerozla beraber ortaya çıkan bütün karaciğer hastalıklarını kapsar. Karaciğerin hacmi artarsa siroz hipertrofili, salgı bezlerinin atrofisi yüzünden hacmi küçülürse atrofili’dir.

Her iki durumda da dolaşımın engele uğraması yüzünden asit meydana gelir. Seyrek olarak veya geç devrede sarılık görülebilir.

Sirozun Çeşitleri

Birçok siroz tipi vardır: alkol sirozu, yağlı tüberküloz sirozu, safra sirozu, pigmentli siroz, kalp sirozu.

Sebebi ne olursa olsun siroz toplardamar dolaşımına (kapı toplardamar sistemi) engel teşkil eden bir karaciğer içi skleroz meydana getirir.

Toplardamarlardaki bu aşırı basınç asit salgısını artırır, yemek borusunda veya midede varislerin ortaya çıkmasına sebep olur.

Bunlar patlayarak tehlikeli sindirim kanalı kanamalarına yol açabilir.

Kapı toplardamarındaki bu aşırı basınçla savaşmak üzere, kapı toplardamarı kanını, alt ana toplardamara akıtmayı öngören bazı cerrahi müdahalelere baş vurulabilir. Buna, kaptana toplardamar anastomozu denir.

İlk anastomoz Eck tarafından 1877’de düşünülmüşse de insanda ancak 1945 senesinde gerçekleştirebilmiştir. Bu ameliyatlar hastanın önceden iyi hazırlanmasını gerektirir.

özel anastomoz imkanlarının ortaya çıkarılabilmesi için ameliyattan önce veya ameliyat sırasında kapı toplardamar sistemi içine X ışınlarını geçirmeyen bir maddenin şırınga edilmesi ve damar içi basıncın ölçülmesi şarttır.

Kapı toplardamarının köküyle alt ana toplardamar arasında anastomos yapmanın çeşitli şekilleri vardır.

Lokal şartlar elverişli olmadığı zaman iki toplardamar sistemi arasında başka anastomozlar (dalak ile böbrek toplardamarları arası, bir mezenter toplardamarıyle alt ana toplardamar arası) düşünülebilir.

Tedavinin sonucu erken müdahaleyle, hastalık sebebinin ortadan kaldırılmasıyla yakından ilgilidir: mesela alkol sirozunda, hastalığın ilk belirtisiyle beraber alkol kesilirse hastalık düzelebilir.

Bir cevap yazın