Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Şişli Camii,Mimari Özellikleri

Şişli Camii Askeri Motorlar Tamir mektebinin bulunduğu yerde Şişli Cami Yaptırma ve Yaşatma derneği tarafından yaptırıldı (1945-1949).

Şişli Camii Mimari Özellikleri

Planı, Vakıflar başmimarı Vasfi Egeli başkanlığında bir kurul tarafından klasik Türk mimari esaslarına göre çizildi.

Bir anakubbe ve etrafındaki üç yarım kubbesi, revaklı bir son cemaat yeri, anabinaya bitişik mukarnaslı bir şerefesi olan bir taş minaresi vardır. Caminin avlusunun etrafı duvarlarla çevrilidir ve üç kapıdan girilir.

Geniş avlunun ortasında üzeri açık onikigen mermer bir şadırvan bulunmakta, caminin giriş kapısına merdivenlerden çıkılmaktadır.

Avlunun içinde imam, müezzin, cami görevlileri odaları ve kütüphane, mihrap yönünde anayapının sol tarafındadır.

Şişli camii köfeki taşındandır; iç ve dışı son hattatların yazılarıyla süslüdür.

Cami içinde sol tarafta tarihi bir Kabe örtüsü bulunmaktadır.Camide müezzin mahfeli,kadınlar ve erkekler mahfeli bulunuyor.

Bir yanıt yazın