Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Sismograf Nedir,Ne İşe Yarar,Çalışma Prensibi | Jeoloji |

Sismograf Hakkında Bilgi,Sismograf Nedir,Ne İşe Yarar,Deprem sırasında, yer kabuğunun bir noktasındaki hareketlerin saatini, süresini, genligini ve bellibaşlı niteliklerini kaydetmeye yarayan alet.

Sismograf NedirSismograflar, oldukça zayıf geri getirme kuvvetlerini işe karıştıracak şekilde yapılmış esnek bir sistem tarafından dengede tutulan kütlelerin eylemsizliği ilkesine dayanan aletlerdir.

Sismografın Çalışma Prensibi

Aletin oturduğu altlık her yer değiştirdiğinde, kütlenin konumu da altlığa kıyasla değişir; bu şekilde elde edilen sapmalar, is karası üzerine ince bir çizgi çeken bir iğne yardımıyla veya bugün daha çok fotoğraf usulüyle, saat ibrelerinin yönünde dönen bir silindir üzerine kaydedilir.

Gerek mekanik veya optik iletimler üzerine etki ederek, gerek elektronik bir yükseltmeye veya elektromagnetik bir iletim şekline başvurarak, alete değişken bir yükseltme gücü kazandırabilir.

Gittikçe yaygınlaşan bu ikinci metotta, bir galvanometreye iletilir.

Hareketli kütleleyici etkisinden yararlanarak hareketler elektrik akımına dönüştürülür ve bu akım bir galvanometreye iletilir.

Hareketli kütlenin yerleştirilişine ve asılma şekline göre sismograf, yer hareketinin belli bir bileşenine karşı duyarlı olur.

Prensip olarak, bir sismoloji istasyonunda, iki yatay bileşeni ve bir düşey bileşeni kaydetmek için üç sismograf bulunması gerekir.

Ayrıca, bu aletlerin verdiği cevaplar, aletin yapım şekline ve özellikle kendi periyoduna büyük ölçüde bağlı olduğundan, donatımın eksiksiz olabilmesi için istasyonda kısa ve uzun periyotlu sismografların bulunması şarttır.

Bazı yapıların (binalar, köprüler, hidroelektrik barajlar v.b.) salınımlarını kaydetmeye veya denetlemeye yarayan kısa periyotlu özel aletlere bazen trepidometre adı verilir.

Bir yanıt yazın