Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Sistoskop Nedir,Niçin Yapılır | Sağlık Bilgileri |


Sistoskop Hakkında Bilgi,Sistoskop Nedir
,Sidik torbasının içini muayene etmeye yarayan alet.

Sistoskop, madenî bir sonda şeklindedir.

Ucunda sidik torbasmın çeperini aydınlatan küçük bir elektrik lambası bulunur.

Aynı şekilde, sidik torbasmın görüntüsünü bir objektife ulaştıran bir mercek tertibatı ve istenildiği zaman sidik torbasını doldurup boşaltmaya yarayan bir boru sistemi vardır, çünkü sidik torbası berrak bir sıvı ile dolu olduğu zaman iyi görülür.

Birçok sistoskop çeşidi vardır: bunlardan sidik torbası lezyonlannı araştırmak için kullanılan sistoskop her böbrekten gelen sidiği ayrı inceleyebilmek amacıyla her iki sidik borusuna sokulabilir ve sidik torbasındaki bir lezyonu elektrikle kurutma için kullanılabilir.

Sistoskopi ürolojide büyük önem taşır, bu yüzden sistoskopi’ye sık başvurulur.

Sistoskopi iltihaplı lezyonları, sidik torbasmdaki ur ve taşları ortaya çıkarır ve bunların özelliklerini incelemeğe yarar.

Aynı şekilde sidik borusu ve siyek ağzının görülmesini, her böbrekteki sidiğin ayrı ayrı incelenmesini de mümkün kılar; bu suretle bir hematürinin yeri hemen tespit edilebilir.

Bir yanıt yazın