Sitti Hatun Camii – Edirne,Mimarisi | Tarihi Yapılar |

Sitti Hatun Camii Edirne’de Fatih Sultan Mehmed’in hanımı Sitti Hatun adına Bayezid II tarafından yaptırılan cami (1482).

Kare planlı (13,5X13,5) ve tek kubbelidir.

Kubbe üçgen dilimli, dışarıdan sekiz köşeli bir kasnak üzerine oturur.

Köşelerde üçgen şeklinde sofalar yer alır. Sitti Hatun Camii Edirne

Cami tamamen kesme taştandır.

Cami duvarlarına, kuzey cephesi dışında, üç sıra halinde düzenlenmiş beşer pencere yerleştirilmiştir.

Alt sıra pencereleri dikdörtgen şekillidir ve sivri kemerli alınlıkları vardır.

Caminin kuzey cephesi üzerinde, iki pencere arasına yerleştirilmiş olan taçkapı yer almaktadır.

Minare, batı cephesinin kuzey ucundadır.

Taçkapı çerçevesi, bir dizi kaytan (süsleme altı çizgisi) silmeyle belirlenmiştir.

Sivri kemerli, derin bir çökertme içine yerleştirilmiş olan giriş açıklığı, basık bir kemerle örtülüdür.

Basık kemerin hemen üzerinde inşa kitabesi yer almaktadır.

Bir cevap yazın