Sivas Kongresi,Görüşmeleri,Üyeleri

Sivas Kongresi,4 Eylül 1919 da Sivas lisesinde toplanılan Mili Mücadelede dönemin ikinci büyük kongresi. Sivas Kongresi Delegeleri Sivas kongesine 31 delege katıldı:

1. Mustafa Kemal

2. İsmail Fazıl Paşa (Ali Fuad Paşanın babası ve Ankara delegesi)

3. Hüseyin Rauf Bey (Orbay); 4. İsmail Hami Bey (Danişment; İstanbul delegesi)

5. Kara Vasıf Bey (İstanbul delegesi)

6. Hikmet Bey (Tıp fakültesi delegesi)

7. Mehmed Şükrü Bey (Afyon-karahisar delegesi)

8. Salih Sıdkı Bey (Tokat delegesi)

9. Bekir Sami Bey (Tokat delegesi)

10. Refet Bey (Samsun delegesi)

11. Boşnakzade Süleyman Bey (Samsun delegesi)

12. Başağazade Yusuf Bey (Denizli delegesi)

13. Küçükazade Necib Ali Bey (Denizli delegesi)

14. Dalhanağazade Mehmed Şükrü Bey (Denizli delegesi)

15. Hakkı Behiç Bey (Denizli delegesi)

16. Hoca Raif Efendi (Erzurum delegesi)

17. Şeyh Fevzi Efendi (Erzurum delegesi)

18. Ahmed Nuri Efendi (Bursa delegesi)

19. Osman Nuri Bey (Bursa delegesi)

20. Siyahîzade Halil İbrahim Efendi (Eskişehir delegesi)

21. Bayraktarzade Hüseyin Bey (Eskişehir delegesi)

22. Hüsrev Sami Bey (Eskişehir delegesi)

23. Macid Bey (Alaşehir delegesi)

24. Zeki Bey (Kastamonu delegesi)

25. Mehmed Tevfiİc Bey (Çorum delegesi)

26.Abdurrahman Dursun Bey (Çorum delegesi)

27. Dellâlzade Hacı Osman Efendi (Nevşehir delegesi)

28. Halid Bey (Bor delegesi)

29. Mustafa Efendi (Niğde delegesi)

30.Mazhar Müfid Bey (Hakkâri delegesi)

31.İbrahim Süreyya Bey (Saruhan delegesi)

Kongrenin ilk günü yapılan oturumda Rauf Bey, Bekir Sami Bey ve öteki bazı delegelerin engellemek istemelerine rağmen başkanlığa Mustafa Kemal getirildi.

Sivas Kongresi Görüşmeleri

Kongre gündemi başlıca 2 maddede toplanıyordu:

1. Erzurum kongresinin aldığı kararların görüşülmesi;

2. amerikan mandası hakkındaki tekliflerin görüşülmesi.

Birinci maddenin görüşülmesi kısa sürdü. Erzurum kongresinin kararları bütün Anadolu ve Rumeli için geçerli olmak üzere kabul edildi. «Şarki Anadolu Müdafaa i Hukuk cemiyetinin adı «Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk cemiyeti» olarak değiştirildi.

Amerikan mandasıyla ilgili konuşmalar oldukça uzun ve tartışmalı geçti. Kongrede manda fikrini Rauf Bey, Refet Bey, Bekir Sami Bey, Kara Vasıf Bey, İsmail Hami Bey savunuyorlardı.

Bunların fikrine göre 500 milyon lira borcu olan bir ülke dış himaye olmadan yaşayamazdı.

Bu arada resmi sıfatı kesin olarak bilinmeyen Brown adında bir gazeteci de Sivas’ta bulunuyor, amerikan mandası lehine bazı temaslar yapıyordu.

Sivas kongresinde, A.B.D. kongresinden Türkiye’nin şartlarını yakından görmesi için bir heyetin çağrılmasına ve bunun için bir mektup yazılmasına karar verildi.

Kongrenin devam ettiği sırada İstanbul hükümetinin kongreyi basmakla görevlendirdiği ve Elazığ valiliğine tayin ettiği Ali Galib’in teşebbüsleri bir sonuç vermedi.

XIII. Kolordu tarafından gönderilen birlikler Ali Galib’i kaçmak zorunda bıraktı.

Ali Fuad Paşa kongre tarafından «Garbi Anadolu kuvayı milliye kumandanı» tayin edildi ve durum bir telgrafla Ali Fuad Paşaya bildirildi.

Sivas kongresi vatanın bütününü temsil eden «Heyeti Temsiliye»seçerek 11 eylül 1919’da dağıldı.

Sivas Kongresi Temsil Heyeti Üyeleri

Heyeti Temsiliyenin üyeleri şunlardı:

1. Mustafa Kemal Bey

2. Rauf Bey (Orbay)

3. Refet Bey (Bele)

4. Hoca Raif Efendi (Dinç)

5. İzzet Bey

6. Servet Bey

7. Şeyh Fevzi Efendi

8. Bekir Sami Bey

9. Sadullah Efendi

10. Hacı Mustafa Bey

11. Kara Vasıf Bey

12. Mazhar Müfid Bey (Kansu)

13. Ömer Mümtaz Bey

14. Hüsrev Sami Bey (Kızıldoğan)

15. Hakkı Behiç Bey

16. Niğdeli Mustafa Bey

Bir cevap yazın